MRRS stämma 2023

Dokument för MRRS årsstämma 2023 

_______________________________

Dokumenten som används under stämman listas enligt nedan.

1. Agendan/föredragningslistan. Klicka här >>

Dokumenten att rösta om är följande:

2. Årsredovisningen för 2022 med revisionsberättelsen. Klicka här>>

3. Valberedningens förslag. Klicka här >>