MRRS – nu på youtube

Nu finns ett par videor som redovisar en föreläsning om det kommunala självstyret, migrationen och det demokratiska underskottet som hölls i Stockholm i Mars 2017. De har en enkel teknisk kvaltet, men alla är vi barn i början. Det gäller att fokusera på innehållet…

Nästa på tur är en video som visar den föredragning om äganderätten, strandskyddet och allemansrätten som hölls av undertecknad vid den förra stämman 27/4-17.

Återkoppla gärna med synpunkter på info@mrrs.se  eller ännu bättre kommentera konstruktivt direkt på youtube.

Del 1. Det kommunala självstyret hittar du här >>

Del 2. Det kommunala självstyret, migrationen och samhällskontraktet hittar du här >> 

Facebook Comments

Författare: Leif V Erixell

Författare samt kultur- och samhällsdebattör. Grundad i de samhällsfilosofiska klassikerna: Locke, Montesquieu, Constant, F A Hayek, Karl Popper m.fl. Hans senaste böcker är Om den civila freden, Omstart Sverige samt nu senast Den svenska ideologin (i bokhandeln inom kort). Samtliga på Nordberghs förlag. Ordförande för MRRS sedan 2016.