Jacob W.F. Sundberg in memoriam

Jacob W F Sundberg, Stockholm, har avlidit i en ålder av 96 år efter ett kreativt och händelserikt liv, fyllt av en upplyst kamp för frihet och rätt. Mina tankar går till hans familj, barn och barnbarn som måste sakna sin far, morfar, farfar och gammelfarfar.

Min vän och mentor som slutade som professor emeritus tillträdde till professuren i allmän rättslära 1970. Han har varit mig behjälplig genom åren att granska flera av de artiklar jag skrivit i svensk dags- och fackpress, under mer än 30 år. Jag träffade honom 1991, under den stora bankkrisen, när Riksbanken höjde räntan till 500 procent, vilket fortfarande betraktas som den svåraste bankkrisen i Sveriges historia.

Vår vänskap varade ända fram till hans bortgång. Jacobs stora förtjänst var att han lyckades tydliggöra Europakonventionens (EKMR) betydelse i Sverige. Konventionen som ratificerades redan 1950, i Sverige den 4 februari 1952, kom att ingå i svensk lag först 1995. I väsentliga hänseende gick EKMR tvärt emot den tidigare ”svenska modellen” då de tio grundstaterna, däribland Danmark, Norge och Sverige,  ratificerades dess stadga – som de förpliktigade sig att följa.

Jacobs stora betydelse var att han lyckades förbättra det svenska rättsväsendet status, som få tidigare lyckats med. När han tillträdde ämbetet som professor i allmän rättslära var det ofrånkomligt att han skulle komma i motsättning till den kultur som utvecklats i det samtida Sverige – den svenska modellen.

Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna som Jacob under hela sitt arbetsliv företrädde med bravur – även sedan han blivit pensionär – var byggd på respekten för den enskilda individen i dennes kamp med stat och kollektiv. En kamp som många deltog i och till slut resulterade i Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen. Genom bland annat Jacobs förtjänst, har vi fått ett helt nytt rättssystem – som Sverige alltså förbundit sig att följa och som vi kan vara stolta över.

Jakob Sundberg vare en rese inom svensk rättsutveckling. Saknade efter honom är stor men hans arbete i artklar, skrifter  och böcker finns kvar. Respekten och beundran för dess frihetliga patos kommer att leva vidare så länge det finns människor som strävar efter medborgerlig frihet och ett fungerande rättsligt skydd mot överhetens maktvilja och övergrepp.

Mats Lönnerblad, författare och skribent i finansrätt

Här följer en kort bibliografi över Jacob Sundbergs skrifter och böcker:

 • Jacob W.F. Sundberg, Air Charter – a Study in Legal Development, Norstedts, Stockholm, 1961.
 • Jacob W.F. Sundberg, Om ansvaret för fel i lejt gods, Norstedt, Stockholm, 1966.
 • Jacob W.F. Sundberg, Teleologisk metod och fair play: inauguralföreläsning i allmän rättslära den 11 september 1970, Fritzes, Stockholm, 1970.
 • Jacob W.F. Sundberg, The Swedish philosopher Axel Haegerstroem and his relationship to Finland’s struggle to preserve her legal order, 1899–1917, Fred B. Rothman, Littleton, Colo. 1983, ISBN 0-8377-1129-0.
 • Jacob W.F. Sundberg, Fr. Eddan t. Ekelöf: repetitorium om rättskällor i Norden, Juristförlaget, Institutet för offentlig och internationell rätt, Stockholm, 1990, ISBN 91-7598-461-X.
 • Jacob W. F. Sundberg(Författare), Fredrik G. E. Sundberg(Medarbetare), Lagen och Europakonventionen, Juristförlaget, 1992, ISBN 91-7598-542-X.
 • Jacob W.F. Sundberg, Om doktrinen: avskedsföreläsning 29.9.1993, Institutet för offentlig och internationell rätt, Stockholm, 1993, ISBN 91-87112-98-1.
 • Jacob W.F. Sundberg, High-tax imperialism, Institutet för offentlig och internationell rätt, Stockholm, 2000, ISBN 91-88760-24-3.
 • Jacob W.F. Sundberg, Om xenofili och xenofobi och risken för fnatt: en vitbok grundad på JO:s akt 2585-2000, Institutet för offentlig och internationell rätt, Stockholm, 2002, ISBN 91-88760-35-9.
 • Jacob W.F. Sundberg, Från Ekelöf till Europa: om doktrinen, det offentliga samtalet, och Europakonventionen, Hägglund, Klavreström, 2004, ISBN 91-7123-130-7.
 • Jacob W.F. Sundberg, Minnen från en stormig professur: om svensk juridik och politik i det kalla krigets skugga, Hägglund/Klavrekultur, Göteborg, 2011, ISBN 978-91-7123-145-1.

Och här en länk>> till några av hans tidskriftsartiklar:
https://www.jt.se/author.asp?uid=99

Facebook Comments